16/09/17  Giới thiệu  252
Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 đã thành công tốt đẹp, Nhà trường xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu đại diện cho: Phòng Nông nghiệp huyện Vũ Thư; Đảng uỷ - HĐND - UBND các ban ngành đoàn thể xã Trung An; Quỹ Tin dung, tram y te xa Trung An, các ông Bí thu, trưởng thôn; các bậc cha mẹ HS! Kính ...
 02/04/16  Giới thiệu  234
Trung An là một miền quê giàu truyền thống cách mạng. Trong nhiều thời kỳ đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ Quốc, nhân dân Trung An đã kiên cường chiến đấu, đóng góp to lớn sức người, sức của cho đất nước, hàng ngàn tấn lương thực gửi ra tiền tuyến hàng nghìn người con đã xông pha trên khắp các ...