Những việc học sinh cần làm tại nhà hằng ngày để phòng dịch Covid-19

Những việc học sinh cần làm tại nhà hằng ngày để phòng dịch Covid-19

Tối 11-3, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo những việc học sinh cần làm tại nhà hằng ngày, đặc biệt là trong thời gian nghỉ học, nhằm hướng dẫn các em và gia đình cách phòng tránh hiệu quả dịch Covid-19.

Những việc học sinh cần làm tại nhà hằng ngày để phòng dịch Covid-19

Tối 11-3, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo những việc học sinh cần làm tại nhà hằng ngày, đặc biệt là trong thời gian nghỉ học, nhằm hướng dẫn các em và gia đình cách phòng tránh hiệu quả dịch Covid-19.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài viết liên quan