Trường tiểu học trung an: lễ khai giảng năm học 2013-2014

Hoà chung không khí tưng bừng, phấn khởi của hàng triệu học sinh trong cả nước chào đón năm học mới, saèng ngaè€y 5/9/2013 thaè€y vaè€ troè€ trươè€ng tiêè‰u hoèÊc Trung An long troèÊng tôè‰ chưèc Lêèƒ khai giaè‰ng năm hoèÊc 2013-2014.

Hoà chung không khí tưng bừng, phấn khởi của hàng triệu học sinh trong cả nước chào đón năm học mới, saèng ngaè€y 5/9/2013 thaè€y vaè€ troè€ trươè€ng tiêè‰u hoèÊc Trung An long troèÊng tôè‰ chưèc Lêèƒ khai giaè‰ng năm hoèÊc 2013-2014.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa to trong suốt mấy ngày qua và cả buổi sáng 5/9 nhưng với sự háo hức, quyết tâm chào đón năm học mới của cô và trò cùng với sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, UBND xã vaè€ HôèÊi cha meèÊ hoèÊc sinh, nhà trường đã tổ chức thaè€nh công lễ khai giảng.

Về dự lễ khai giảng có ông Nguyêèƒn Anh Sơn - Phoè Chuè‰ tièÊch HĐND huyêèÊn; ông Trâè€n Văn Hưng - Chuè‰ tièÊch UBMTTQ huyêèÊn; ông Hoaè€ng Văn ThiêèÊp - Phoè trươè‰ng Phoè€ng Giaèo duèÊc vaè€ đaè€o taèÊo huyêèÊn Vuèƒ Thư. Đại diện cho Đảng ủy, UBND xã Trung An có ông Nguyêèƒn Xuân Haè€o -Bí thư Đảng ủy, ông Mai Văn Triè€nh - Phoè Chủ tịch UBND xã cùng các ông bà đại diện cho các ban ngành đoaè€n thêè‰, caèc tôè‰ chưèc chiènh trièÊ xaèƒ hôèÊi, caèc ông biè thư, trươè‰ng thôn của xã, ban đaèÊi diêèÊn cha meèÊ hoèÊc sinh cuè‰a trươè€ng vaè€ chi hôèÊi trươè‰ng hôèÊi CMHS cuè‰a 15 lơèp...

Sau phâè€n nghi lêèƒ, cô giáo Nguyêèƒn ThièÊ Miêè€n - Biè thư chi bôèÊ - Hiệu trưởng nhaè€ trươè€ng đã đọc diễn văn khai giảng và đánh trống khai giaè‰ng năm học mới. Trong diễn văn đã nêu bật những kết quả mà nhà trường đã đạt đ­ợc trong năm học trước đồng thời cũng đề ra những mục tiêu cần đạt trong năm học 2013-2014.

Đại diện cho huyện ủy, HĐND, UBND huyện, ông Nguyêèƒn Anh Sơn đã lên tặng hoa nhà trường đồng thời phát biểu ghi nhận sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền xã đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi đăèÊc biêèÊt laè€ HôèÊi cha meèÊ hoèÊc sinh đaèƒ quan tâm chăm lo lăèp đaèÊt 400m2 nhaè€ baèÊt đêè‰ tổ chức lễ khai giảng cho hoèÊc sinh an toaè€n đồng thời cũng ghi nhận những nỗ lực và thành tích của nhà trường trong năm học vừa qua góp phần vào thắng lợi chung của giáo dục huyện nhà...

 Trong buôè‰i lễ khai giảng caèc em hoèÊc sinh coè€n đ­ơèÊc đoèn nhâèÊn nhưèƒng phâè€n quaè€ đâè€y yè nghièƒa tưè€ caèc đoaè€n đaèÊi biêè‰u. Đại diện cho Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Vũ Thư, ông Hoaè€ng Văn ThiêèÊp đã trao 2 suất quà trị giá 600.000đ cho 2 HS có hoàn cảnh khó khăn hoèÊc gioè‰i. ĐaèÊi diêèÊn cho UBMTTQ huyêèÊn Vuèƒ Thư ông Trâè€n Văn Hưng trao 5 suất quà trị giá 1000.000đ cho 5 HS có hoàn cảnh khó khăn hoèÊc gioè‰i. ĐaèÊi diêèÊn cho UBMTTQ xaèƒ, Đoaè€n TNCSHCM xaèƒ, HôèÊi liên hiêèÊp phuèÊ nưèƒ xaèƒ, hôèÊi khuyêèn hoèÊc, hôèÊi chưèƒ thâèÊp đoè‰, hôèÊi cha meèÊ hoèÊc sinh... cuèƒng coè quaè€ tăèÊng caèc em hoèÊc sinh coè hoaè€n caè‰nh khoè khăn, hoèÊc sinh gioè‰i caèc câèp. Tôè‰ng sôè HS đ­ơèÊc trao quaè€ laè€ 48 em vơèi sôè tiêè€n laè€ 7.400.000 đôè€ng. ĐăèÊc biêèÊt nhaè€ trươè€ng tăèÊng quaè€ caèc thâè€y cô giaèo coè thaè€nh tièch xuâèt săèc trong năm hoèÊc qua đêè‰ đôèÊng viên caèc thâè€y cô phâèn đâèu trong năm hoèÊc mơèi.

Buôè‰i lêèƒ khai giaè‰ng kêèt thuèc vơèi chương triè€nh văn nghêèÊ chaè€o năm hoèÊc mơèi.

Tác giả: Nguyễn Thị Miền - Hiệu trưởng
Bài viết liên quan